Wystawa: Rzeźba - ceramika

21.05.2014

W ramach działalności Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej na UMCS w Lublinie, prowadzącym promocję w dziedzinie kultury i sztuki, budowania współpracy oraz integracji środowisk naukowych, twórczych i młodzieżowych Polski i Chin, 15 maja 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej na UMCS w Lublinie została otwarta wystawa pt. „Rzeźba i ceramika”, na której zostały wyeksponowane dzieła cenionych twórców i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Artystycznego UMCS.