Spotkanie promocyjne książki „Fawor niebieski”

17.03.2014

14 marca 2014 r. Wydawnictwo UMCS oraz Ojcowie Dominikanie w Lublinie zorganizowali spotkanie promocyjne książki pt. „Fawor niebieski” autorstwa niestrudzonego krzewiciela kultu Drzewa Krzyża Świętego, legendarnego zakonnika - Pawła Ruszla w opracowaniu dr Anny Nowickiej-Struskiej z Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

Fot. Robert Frączek