PlakatON – Najlepszy plakat kulturalny w Lublinie w roku 2013

31.03.2014

27 marca 2014 r. w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbyło się uroczyste wręczenie nagród 4 edycji Plakaton – Najlepszy plakat kulturalny w Lublinie w roku 2013. Pierwszą nagrodę otrzymała Anna Chmielnik za plakat „9. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich”. Komisja konkursowa drugą nagrodę przyznała Małgorzacie Rybickiej za plakat „Afisze graffishe”. Trzecie miejsce przypadło plakatowi „Long size improv“ autorstwa Marcina Moszyńskiego.

Fot. Wojciech Saj