Konferencja „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej…”

26.05.2017

25 maja 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyła się konferencja pn. „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej...” Fot. Bartosz Proll