Podpisanie porozumienia między Wydziałem Chemii UMCS a klasą patronacką XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

01.12.2022