Zwerg des Anstoßes

19.03.2020

Już po raz trzeci grupa teatralna działająca przy Kole Naukowym Germanistów wystawiła na przedświątecznym spotkaniu pracowników Katedry Germanistyki ze studentami wszystkich lat na kierunku Germanistyka jednoaktówkę Hansa Georga Klausa. W roku 2019 studenci wzięli na warsztat sztukę "Zwerg des Anstoßes". Jednoaktówka wystawiona była w języku niemieckim. W tej sztuce wystąpili: Iza Wilk, Anna Holaczuk,Igor Pawlak,Julia Szymańska,Krystian Mały,Krzysztof Burdzy, Michał Rubaj,Aleksandra Jastrzębska,Irena Krasowska,Łukasz Włosek,Taras Ilnytskyi,Emilia Pawelec,Vladyslava Krasnopir,Olha Loboyko,Ilona Opala,Sylwia Kowalik,Patrycja Oder i Alicja Krawczyk.Tym razem "aktorzy" musieli opanować bardzo długie kwestie i niezwykle zawiły język niemieckich urzędników. Poradzili sobie doskonale!