Tytuł projektu: "Translation regulation in spore-forming bacterium – Specialized ribosomes in Bacillus subtilis"

Nr umowy: First TEAM/2017-3/28

Źródło finansowania: POIR 4.4, Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, First - Team -  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Jednostka organizacyjna: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Wartość projektu: 1 999 164,00 zł

Termin realizacji: 01-01-2018 – 31-12-2020

Kierownik projektu: dr hab. Agata Starosta

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu badań o fundamentalnym znaczenia dla zrozumienia procesu syntezy białek.

Projekt obsługujemgr Anna Kanadys, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS