Nr umowy: CEBM/05/17

Źródło finansowania: EMBO EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION

Jednostka organizacyjna: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Wartość projektu: 150 000,00 zł

Termin realizacji: 01-03-2018 – 28-02-2021

Kierownik projektu: dr hab. Agata Starosta

Cel projektu: Doposażenie nowo powstałego (w ramach projektu First Team) laboratorium.

Projekt obsługujemgr Anna Kanadys, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS