Dr Anna Sroka-Bartnicka "Kobietą na Medal" 2018

8 marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczysta gala plebiscytu „Gazety Wyborczej” pt. „Kobieta na Medal”. Dyplomy otrzymały Panie, które w sposób szczególny i aktywny przyczyniają się do rozwoju oraz promocji Lublina.

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych Pań znalazła się Pani dr Anna Sroka-Bartnicka, pracownik naukowy Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, laureatka Programu LIDER realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Efektem realizacji projektu Pani dr Anny Sroki-Bartnickiej pod nazwą: "Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych" będzie udoskonalony innowacyjny preparat zawierający bakteryjne metabolity izolowane z Rhizobium, tzw. czynniki Nod, które indukują symbiozę pomiędzy rizobiami i roślinami bobowatymi oraz są uniwersalnymi morfogenami aktywującymi podziały komórkowe w różnych tkankach roślinnych. Zastosowanie preparatu przełoży się na istotny wzrost plonowania szerokiej grupy roślin uprawnych i leczniczych oraz ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego stosowanymi w nadmiarze nawozami azotowymi.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i wszystkim laureatkom!

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2018