Certyfikowane szkolenia i dodatkowe zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe

W ramach projektu przewidziano realizację certyfikowanych szkoleń i dodatkowych zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje zawodowe. Szkolenia będą realizowane w ramach ścieżek merytorycznych. Każdy Uczestnik projektu realizuje tylko jedną ścieżkę merytoryczną, do której zostanie zakwalifikowany. W ramach poszczególnych ścieżek odbędą się następujące szkolenia zawodowe:

1. GEOspec

 • Przetwarzanie danych LIDAR (30h)
 • TLS (Terrestrial Laser Scanning) w teorii i praktyce (32h)

2. GEOinfo

 • Bazy danych przestrzennych (20h)
 • Java korporacyjna (20h)
 • Python na platformie QGIS (20h)
 • Zaawansowane metody wizualizacji danych przestrzennych (20h)
 • Internetowe aplikacje bazodanowe (20h)

3. GEOmodelowanie

 • Geomaping i reprezentacja kartograficzna danych pomiarowych (30h)
 • Projektowanie Geobazy i jej eksploatacja (20h)
 • Modelowanie obiektów trójwymiarowych (20h)
 • Wektoryzacja i renderowanie chmury punków (20h)

4. Destination Manager

 • Zaawansowana obsługa klienta przy użyciu systemów rezerwacyjnych (32h)
 • Kurs na rezydenta turystycznego (16h)
 • Start Up w turystyce (32h)
 • Marketing poprzez media społecznościowe (24h)