CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE E-HUMANISTYKA

Opis

Debaty

/1/ CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii” (red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, PWN, Warszawa 2022)

 

W dyskusji udział wzięli:

Prof. Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Prof. Barbara Klich Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

 

Organizatorzy:

Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS

Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS

Wydział Historii i Archeologii UMCS

Towarzystwo Historiograficzne

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN

 

 

Pracownicy

Władze

Dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS - dyrektor