Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Witek

dr hab. Piotr Witek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE E-HUMANISTYKA, KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ I METODOLOGII HISTORII
Funkcje
Dyrektor Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Online | MSTeams 


 


Ustalenie terminu spotkania online via email:


pwitek@umcs.pl  

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: metodologia i epistemologia historii; teoria i antropologia kultury; historia i teoria mediów ekranowych; zwrot audiowizualny w kulturze współczesnej; historia (audio)wizualna; rola fotografii, filmu, telewizji i nowych mediów w przedstawianiu przeszłości i refleksji historycznej; technonauka, technohistoria, historie niekonwencjonalne; historyczność współczesnej kultury, polityka historyczna, realizacja naukowych i edukacyjnych filmów wideo.

 
DEBATY/ TV/ RADIO/ PRASA/:

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
 • Towarzystwo Historiograficzne
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

 

GRANTY

 

"EVENTS" (RELACJE VIDEO)

 

 

 

 


Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:
 

 

Recenzje: [1] Tadeusz Lubelski, Czy Andrzej Wajda to historyk?, "Ekrany" 2016, 5(33), s. 110-111; [2] Piotr Zwierzchowski, Wajda, historia i kino, "Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu", nr 3/2016; [3] Robert Birkholc, Historia pełna sprzeczności, "Kino" 2016, nr 11, s. 93; [4]  Mieczysław Kuźmicki, Recenzja książki Piotra Witka "Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej", Lublin 2016, „MAGAZYN FILMOWY SFP” 2016, nr 11, s. 80; [5] Krzysztof Loska, Piotr Witek, Andrzej Wajda jako historyk: Metodologiczne studium z historii wizualnej [Andrzej Wajda as a Historian: A Methodological Study of Visual History] (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016), 712 pp., "The Polish Review", 2017, Vol. 62, No. 2, p. 110-113; [6] Robert Traba, O niekonwencjonalnej historiografii i filmie, "Kultura i Społeczeństwo", 2017, T. LXI, nr 1, s. 271-276; [7] Andrzej Stępnik, HISTORIA WEDŁUG WAJDY, "Roczniki Humanistyczne" 2017, vol. 65, No 2, s. 186-190.

 

 

Recenzje: [1] Piotr  Witek:  Kultura  film  historia  (metodologiczne  problemy  doświadczenia audiowizualnego). Lublin : Wydawnictvo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, 285 s., ISBN 83 227- 2409-8 (Juraj Such), "Forum Historiae" 2008, nr 1; [2] Grażyna Szelągowska, Film w warsztacie historyka, „Kwartalnik Historyczny” 2008, R. CXV, nr 1, s. 63–68;[3] Piotr Witek, Kultura. Film. Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 285 (Dorota Kozdra), "Prace Historyczno-Archiwalne" 2006, T. XVII, s. 280-286.


KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ:

Recenzje: [1] Tomasz Gliniecki, "Historia w kulturze współczesnej..."- P. Witek, M. Mazur. E. Solska - Recenzja, www.historia.org.pl;

 

 

ARTYKUŁY:

 1. Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, "Res Historica" 2020, w druku.
 2. Zmagania historyka z filmową historią. Uwagi na marginesie książki Piotra Kurpiewskiego, "Historia na ekranie Polski Ludowej", "Sensus Historiae" 2019, Vol. XXXIV, nr 1. s. 49-64.
 3. Internetowy portal filmowy jako źródło II stopnia na przykładzie witryny http://www.archiwum.kino.org.pl/[w:] Kino polskie wczoraj i dziś. Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego, red. Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2018, s. 86-106.
 4. Narodowe kino historyczne w poszukiwaniu pozytywnych wizji przyszłości na przykładzie "W ciemności" Agnieszki Holland, [w:] Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 163-180.  
 5. Strategie autobiograficzne w historycznych filmach Andrzeja Wajdy. Zarys problematyki, [w:] Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych, red. Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 195-217.
 6. P. Witek, E. Solska, LUBELSKA SZKOŁA METODOLOGII HISTORII W INSTYTUCIE HISTORII UMCS W LUBLINIE, "Historia@Teoria" 2017, vol. 2, nr 4, s. 135-155.
 7. Kino historyczne jako kino narodowej pamięci historycznej (reprezentacje dziejów najnowszych w wybranych filmach historycznych realizowanych po 1989 r.), [w:] Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 113-151.
 8. Pokolenie Andrzeja Wajdy jako narracja historyczna, [w:] Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 156.
 9. Historyczne filmy Andrzeja Wajdy, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo Wschodniej" 2015, Rok 13, zeszyt 1, s. 43-79. 
 10. Szablon edukacyjny "Film i historia", http://historiaimedia.org/filmy/ (Autorzy: P. Witek, M. Wilkowski, M. Przeperski)
 11. Między przezroczystością a mozaikowością filmowej narracji historycznej. Przypadek Fotoamatora Dariusza Jabłońskiego, [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, red. Dorota Skotarczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, s. 49-91.
 12. Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Res Historica" 2014, nr 37, s. 157-176.
 13. Polityka historyczna, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpr. Joanna Kalicka, Warszawa 2014, s. 378-387.(Współautorką tekstu jest Joanna Kalicka).
 14. Polskie kino historyczne jako "kino postnarodowej pamięci historycznej". "Poznań 56" Filipa Bajona i "Rewers" Borysa Lankosza, cz. II, "Sensus Historiae" 2014, vol. XVII, nr 4, s. 175-192.
 15. Polskie kino historyczne jako kino „post-narodowej pamięci historycznej”. „Jeszcze tylko ten las” Jana Łomnickiego i „Wyrok na Franciszka Kłosa” Andrzeja Wajdy (cz. I), "Sensus Historiae" 2014, nr. 3, s. 171-192.
 16. Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" (Kijów) 2013, 7, s. 244-260.
 17. Istorines politicos doktrina - arba keliu veiksmu "drama", [w:] Atminties daugiaslouksniśkumas. Miestas. Valstybe. Regionas, red. Alvydas Nikźentaitis, LII Leidykla, Vilnius 2013, s. 539-570.
 18. Andrzej Wajda as Historian, [w:] A Companion to the Historical Film, (Eds) Robert A. Rosenstone & Constantin Parvulescu, Malden: Wiley-Blackwell Publishing, 2013, s. 154-178.
 19. Kolor jako element kulturowej gry w historię w Fotoamatorze Dariusza Jabłońskiego, "Res Historica" 2012, nr 34, s. 135-148.
 20. Historyk wobec metodologii, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2012, 2(20), s. 79-102.
 21. Filmowa historia Lublina, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, red. Klaudiusz Święcicki, Gniezno 2012, s. 207-218. [Prezentacja do tekstu]
 22. Doktryna polityki historycznej, czyli "dramat" w kilku aktach, "Historyka" 2011, T. XLI, s. 83-108.
 23. Film historyczny jako "gatunek dwojakiego rodzaju". Kilka uwag metodologicznych o "(nie)użyteczności" teorii genologicznej w refleksji o filmie historycznym, "Annales UMCS" 2011, vol. LXVI, z. 2, s. 87-113.
 24. Wizualizacja historii w filmie dokumentalnym na przykładzie >>Warm Human Blood<< Ivana Garcii, [w:] Targowisko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym, red. Elżbieta Nieroba, Warszawa 2011, s. 119-141.
 25. Historia między teatrem a telewizją. Teatr telewizji jako forma oswajania przeszłości, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublin 2011, s. 95-146
 26. Między historią a post-historią - czyli "historyczność schizofreniczna", [w:] Oblicza przeszłości, pod red. Wojciecha Wrzoska, Bydgoszcz 2011, s. 127-155.
 27. Historyczny film dokumentalny jako "kino stylu zerowego", [w:] Świat z historią, pod red. P.  Witka  i M. Woźniaka, Lublin 2010, s. 33-38.
 28. Geschlossene und offene Geschichtspolitik. Die polnische Dimension des europaischen Ringens mit der Vergangenheit,  (Aus dem Polnischen von Sandra Ewers), "Historie" 2009/2010, Folge 3, s. 23-51.
 29. "Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii". Metodologiczne problemy audiowizualnej koncepcji źródła historycznego, [w:] Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, pod red. Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego, Łódź 2010, s. 91-105.
 30. Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, pod red. Doroty Skotarczak, Poznań 2008, s. 129-148.
 31. Oswajanie przeszłości w epoce ekranów. Audiowizualne gry kulturowe jako nowe formy konstruowania historycznych światów możliwych, [w:] Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, pod red. Edyty Lorek-Jezińskiej, Teresy Sitek-Piskozub, Katarzyny Więckowskiej, Toruń 2006, s. 453-466.
 32. „Historia” Johna Arnolda jako zapis doświadczenia metodologicznego badacza, „Res Historica” 2005, z. 19, s. 79-87
 33. Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów, [w:] Język a multimedia, pod red. Agnieszki Dytman Stasieńko i Jana Stasieńko, Wrocław 2005, s. 367-390
 34. Zwrot Audiowizualny. Film i TV jako nowe formy oswajania przeszłości w post-literackiej przestrzeni doświadczenia, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, pod red. Macieja Szczurowskiego, Toruń 2004, s. 48-67
 35. Etyczne implikacje audiowizualnej opowieści historycznej – „Arizona” Ewy Borzęckiej, „Historyka” 2004, T. XXXIV, s. 143-157
 36. Metafora źródła – czyli film w funkcji poznawczej, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1 (370), s. 57-70
 37. Oglądanie historii... Czy możliwa jest intermedialna historyczna opowieść? [w:] Światooglądy historiograficzne, pod red. Jana Pomorskiego, Lublin 2002, s. 87-105
 38. Metafora źródła, „Historyka” 2002, T. XXXII, s. 3-22
 39. Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa, "Kultura i Historia" 2002, nr 2.
 40. Film as one of the most important contemporary ways of representing history. Problems of teaching methodology of history, "Kultura i Historia" 2001, nr 1.
 41. Metafory spiskowej interpretacji dziejów - czyli czym właściwie jest spisek, "Kultura i Historia" 2001, nr 1.
 42. Który fundamentalizm, który? Czyli teoria poznania wg. Ernesta Gellnera, "Historyka" 2000, T. XXX, s. 157-175
 43. Kulturowy wymiar spiskowej interpretacji dziejów. Kilka uwag na marginesie książki Daniela Pipesa: Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, "Historyka" 2000, T. XXX, s. 73-88


ARTYKUŁY RECENZYJNE:
 

 1. Historia na ekranie według Natalie Zemon Davis, "Historyka" 2006, T. XXXVI, s. 147-153.
 2. Historia jako przedmiot sporu i przestrzeń dialogu. Kilka uwag po lekturze książki Roberta Traby: Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, "Dzieje Najnowsze" 2010, R. XLII, nr 2, s. 257-264.
 3. Film w badaniach historycznych, "Klio" 2012, nr 20 (1), s. 268-288.


TŁUMACZENIA:

PODCAST NAUKOWY "HISTORIA NA EKRANIE": 

 1. "Historia na ekranie". Odcinek 1 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Wprowadzenie

 2. "Historia na ekranie". Odcinek 2 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym. Sceneria, scenografia, kostiumy

 3. „Historia na ekranie”. Odcinek 3 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - język

 4. „Historia na ekranie”. Odcinek 4 - Strategie uhistoryczniania filmowego świata przedstawionego i narracji filmowej w kinie historycznym - Muzyka

   

 

 

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Zapraszam na seminarium licencjackie
Problematyka
 1) Historia wizualna jako rodzaj historii niekonwencjonalnej.
 2) Przedstawianie historii w filmie, TV, grach komputerowych, Internecie.
 3) Możliwość przygotowania hybrydowej pracy licencjackiej: tekst pisany + film badawczy. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA LEKTUR 

dla studentów uczęszczających 

na wykład z metodologii nauk społeczno-humanistycznych