Cele projektu i zakres tematyczny

Cele projektu i zakres tematyczny:

Podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie w obszarze Pedagogiki Rudolfa Steinera (w oparciu o norweski model kształcenia) oraz intensyfikacji jej dalszego rozwoju zawodowego. Projekt umożliwi poznanie koncepcji pedagogiki Rudolfa Steinera (inaczej pedagogiki waldorfskiej), sposobów wykorzystywania odmiennych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych. Istotna w projekcie jest również wymiana myśli naukowej, będącej podstawową wartością w szkolnictwie wyższym, nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań edukacyjnych. Główną ideą pedagogiki waldorfskiej jest pielęgnowanie zrozumienia istoty człowieka i jego rozwoju w powiązaniu ze światem i społeczeństwem. Celem jest przede wszystkim wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer: myślenia, uczuć i woli. Charakterystyczne dla pedagogiki waldorfskiej jest przywiązywanie dużej wagi do działań artystycznych, a także nauczania i uczenia się poprzez praktyczne działanie. Specyfiką tych placówek jest m.in.: brak ocen, brak podręczników, edukacja zintegrowana na przestrzeni szkoły podstawowej (nie tylko w młodszych klasach) oraz charakterystyczny rytm dnia.

Korzyści:

Szkolenie wzmocni potencjał dydaktyczny i badawczy Instytutu. Nawiązana współpraca pomiędzy Uczelniami w przyszłości zaowocuje wspólnymi projektami edukacyjnymi i badawczymi. Korzyści dla uczestników - zapoznają się oni z modelem kształcenia nauczycieli przygotowującym do pracy w przedszkolach i szkołach waldorfskich oraz praktycznymi rozwiązaniami. Intensywne szkolenie będzie służyć wypracowywaniu innych, nowych rozwiązań edukacyjnych, które będą wdrażane do praktyki i weryfikowane w realnym środowisku edukacyjnym. Poszerzona wiedza i nawiązane kontakty z norweskimi nauczycielami akademickimi z pewnością przełożą się na podniesienie kompetencji kadry. Korzyści dla studentów – przyszłych nauczycieli: podniesienie jakości kształcenia i zapoznanie się z nowymi trendami w pedagogice.

Zakres tematyczny szkolenia:

Szkoły alternatywne - szkoły waldorfskie - tło historyczne i intencje Rudolfa Steinera; Antropozofia. Nauka duchowa Rudolfa Steinera jako inspiracja do edukacji; Władza pedagogiczna w szkołach Waldorf, rola nauczyciela; Program nauczania Waldorf. Cele, zadania i treści edukacyjne; Metodyka i dydaktyka nauczania w szkołach waldorfskich; Przestrzenny wymiar edukacji waldorfskiej; Współczesne szkoły waldorfskie. Program szkolenia obejmuje również „wizyty wirtualne” w placówkach przedszkolnych, szkolnych i w szkole wyższej, w celu unaocznienia uczestnikom rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających pedagogikę Rudolfa Steinera, która w Polsce jest mało rozpoznana.