Biuro Projektu

Adres Biura Projektu:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
pl. Marii Curie-Skłodowskie 4a, p. 035
20-031 Lublin

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek  7.15–15.15

Personel Biura Projektu:

Kierownik Merytoryczny Projektu
dr hab. Dorota Filar
tel. (81) 537 59 93
dorota.filar@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator Projektu
mgr inż. Tomasz Kosa
tel. (81) 537 27 59
tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl

Adres strony Projektu:
www.logikom.umcs.pl