BIURO PŁAC

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, IX piętro, Rektorat
20-031 Lublin

Kontakt

Godziny dyżurów

Obsługa płacowa:

I. nauczycieli akademickich prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:

Małgorzata Antoniuk  telefon 537-54-21 e-mail: malgorzata.antoniuk@mail.umcs.pl

Instytut Archeologii, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Ecotech-Complex, Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Anna Banaszek telefon 537-54-01 e-mail: anka.banaszek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii, Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Wydział Zamiejscowy w Puławach

Alicja Garbacz  telefon 537-54-01 e-mail: alicja.garbacz@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki Fizyki I Informatyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Agnieszka Kozak telefon 537-53-95 zastępca kierownika Biura e-mail: agnieszka.kozak@mail.umcs.pl

Wydział Humanistyczny, Centrum Europy Wschodniej

II. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi prowadzą niżej wymieni pracownicy Biura Płac:

  1. Aneta Kusyk e-mail: aneta.kusyk@umcs.lublin.pl
  2. Agnieszka Dudkowska e-mail: agnieszka.dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl
  3. Małgorzata Lewtak e-mail: malgorzata.lewtak@poczta.umcs.lublin.pl

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie sprawy płacowe dotyczące nauczycieli akademickich zatrudnionych w ww. jednostkach prosimy kierować na wskazane skrzynki e-mailowe pracowników Biura Płac, zgodnie z kompetencjami lub pod numer tel. 537-57-54;  z Kierownikiem Biura Płac – Panią mgr Martą Głębicką telefon 537-53-95 e-mail: marta.glebicka@mail.umcs.pl