Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Sabina Mazur

Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO UMÓW CYWILNOPRAWNYCH I PROJEKTÓW UNIJNYCH
Funkcje
Z-ca Kierownika
Telefon
081 537-53-22
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Rektorat, p. 906