Tytuł projektu: „BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych”

Nr umowy: POIR.04.01.02-00-0111/17-

Źródło finansowania: Regionalne Agendy Naukowo Badawcze 

Jednostka organizacyjna: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Wartość projektu: 6 788 511,17 zł

Termin realizacji: 01-05-2019 – 31-03-2021

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł

Cel projektu: Opracowanie szkła z napylonymi w technologii magnetronowej warstwami o właściwościach biobójczych (eliminujących bakterie i grzyby) wykorzystują do tego katody ze stopów o specjalnym składzie chemicznym. Opracowany w ramach projektu nowy produkt – szkło o właściwościach biobójczych – zostanie wdrożony w działalności gospodarczej firmy D.A.Glass.

Projekt obsługujemgr Anna Grzegorczyk, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS