Aktualności

Apel o oddawanie osocza!

Szanowni Państwo,

z inicjatywy grupy pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i Warszawie nasz Uniwersytet włączył się w akcję pozyskiwania osocza od ozdrowieńców z COVID-19.

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich członków społeczności akademickiej, ich bliskich oraz znajomych, którzy przeszli przez chorobę COVID-19 i zostali uznani za osoby zdrowe.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które zdaniem naukowców są skutecznym klinicznie oraz bezpiecznym sposobem wspomagania leczenia chorych na COVID-19. Jak wynika z badań, podanie osocza rekonwalescentów osobom chorym - może zmniejszyć śmiertelność u krytycznie chorych pacjentów. Prawie wszyscy pacjenci po terapii osoczem ozdrowieńców wykazują wzrost przeciwciał neutralizujących oraz zanik koronawirusa SARS-CoV-2.

W załączonej wyżej ulotce znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedury oddawania osocza oraz lista adresów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o akcji. Autorem rysunków i projektu graficznego jest prof. dr hab. Artur Popek z Wydziału Artystycznego UMCS.

    Aktualności