Wolne miejsca na kierunkach: FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA i INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Szanowni Kandydaci,

informujemy, że tegoroczna rekrutacja na kierunki: MATEMATYKA, MATEMATYKA W FINANSACH oraz INFORMATYKA (studia stacjonarne I stopnia) została  zakończona. Dysponujemy wolnymi miejscami na kierunkach:

FIZYKA - studia stacjonarne I stopnia,

FIZYKA TECHNICZNA (m.in. specjalność FIZYKA KOMPUTEROWA) - 3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne I stopnia,

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW - 3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne I stopnia.

Osoby, które chcą być zakwalifikowane na jeden z powyższych kierunków powinny zarejestrować się w systemie IRK, dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz złożyć komplet dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (sala nr 02, parter, budynek D - Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9) w godzinach 10.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku) w terminie do 26 lipca 2018 r. w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku.

W miesiącu sierpniu 2018 r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie pracuje.

 

We wrześniu Wydziałowa Komisja Rekrutacyja pracuje od 14.09.2018 r. (piątek) do 22.09.2018 r. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Komisja nie pracuje 15.09.2018 r. (sobota) i 16.09.218 r. (niedziela).

 


Więcej o specjalności FIZYKA KOMPUTEROWA

Plan studiów FIZYKA TECHNICZNA (specjalność FIZYKA KOMPUTEROWA)

    Aktualności i ogłoszenia

    Data dodania
    26 lipca 2018