Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyżywienia podczas szkoleń zawodowych oraz serwis kawowy podczas 4 dni warsztatu branżowo-społecznego

Zapraszamy serdecznie do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyżywienia podczas szkoleń zawodowych oraz serwis kawowy podczas 4 dni warsztatu branżowo-społecznego w ramach projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”.

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2017