Rekrutacja do III edycji projektu Geo4Work

Zachęcamy studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w atrakcyjnym projekcie pn. „Geo4work - Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”.

Jest to doskonała szansa na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych i komunikacyjnych, co w konsekwencji pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

W tym roku akademickim odbędzie się trzecia i jednocześnie ostatnia edycja projektu. Może wziąć w niej udział 60 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 • certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne uczestników (szkolenia będą dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika na podstawie bilansu kompetencji oraz rozmowy z doradcą zawodowym)
 • certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe realizowane w ramach ścieżek merytorycznych
 • zajęcia warsztatowe realizowane w grupach projektowych
 • wizyty studyjne
 • warsztaty branżowe

W projekcie mogą wziąć udział:

Studenci ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia WNoZiGP – kierunki: geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja (w przypadku kiedy I stopień ma 7 semestrów, do projektu przystąpić mogą jedynie studenci 7 semestru).

Zadania projektu realizowane będą w ramach czterech ścieżek kształcenia, które są dopasowane tematycznie do kierunków studiów:

 • GEOinfo – geoinformatyka
 • GEOmodelowanie – geografia i gospodarka przestrzenna
 • GEOspec – geografia
 • Destinantion Manager – turystyka i rekreacja

Czas trwania projektu w roku akademickim 2017/2018: październik 2017 – lipiec 2018

Rekrutacja

Rekrutacja do III edycji projektu trwa od 16 do 20 października. Wypełnionedokumenty rekrutacyjne, na które składa się formularz rekrutacyjny oraz ankieta motywacyjna, należyzłożyć podczas wyznaczonych spotkań rekrutacyjnych (hol główny WNoZiGP) w dniach:

18.10.2017, godz. 12:00 – 15:30
19.10.2017, godz. 12:00 – 15:30
20.10.2017, godz. 12:00 – 15:30

O dokładnym terminie i miejscu II-ego etapu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani podczas składania dokumentów.

Formularz rekrutacyjny oraz ankieta motywacyjna znajduje się poniżej. Można je również pobrać ze strony: http://www.umcs.pl/pl/rekrutacja,9846.htm.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

Biuro lidera projektu:
Do końca października zmiana adresu biura na:
Dom Studencki „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 7-8
tel. (81) 537-55-32

Biuro partnera projektu:
Lubelskie Centrum Consultingu
ul. Dobrzańskiego 3
tel. 694-769-564

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  11 października 2017