Wyjazd na Ukrainę - Drohobycz, Lwów

Podczas intensywnych przygotowań do Narodowego Koncertu Listopadowego, pojechaliśmy w dniach 25-28 października 2019 roku na Ukrainę . Naszym celem było przeprowadzenie pierwszych dwóch wspólnych prób z chórem „Gaudeamus” Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki z Drohobycza.

W trakcie naszego kilkudniowego pobytu zdążyliśmy też, poza ciernistym opanowywaniem "Metamophoseonu", poznać specyfikę codziennego życia ukraińskich studentów, zwiedzić zabytki architektoniczne Drohobycza oraz Muzeum Parku Narodowego Iwana Franki w Nahujowicach. W drugim dniu naszego pobytu w ukraińskiej "stolicy sóli", chóry partnerskie wzięły udział w koncercie utworów sakralnych pt. "Pieśniowe ornamenty pogranicza: Ukraina - Polska" w kościele św. Bartłomieja. W murach świątyni zabrzmiały takie klasyczne utwory jak "Veni, veni Emmanuel", "Ave verum", "Laudate Dominum" w wykonaniu Chóru Akademickiego UMCS pod dyrekcją prof. Urszuli Bobryk. Na zakończenie koncertu, oba zespoły zaśpiewały arcydzieło ukraińskiej kultury muzycznej - "Szczedryk" w opracowaniu M. Leontowicza.

Następnie pożegnaliśmy się z ukraińskimi kolegami na wspólnej kolacji, aby za kilka tygodni ponownie spotkać się, tym razem na scenie Filharmonii Lubelskiej.

Wracając do Lublina, zatrzymaliśmy się na nocleg we Lwowie. Stare miasto, rynek, Cmentarz Łyczakowski - spragnieni wrażeń chorzyści zdołali w krótkim czasie pozwiedzać te miejsca. Następnego dnia wróciliśmy do Lublina pełni sił, dobrego humoru oraz chęci na kolejne wspólne próby.

 

tekst: Ihor Kolisnichenko

zdjęcia: Magdalena Tomkiewicz 

    Aktualności