Jubileuszowy Koncert z okazji 70-lecia istnienia naszego Chóru!

Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy z okazji 70-lecia istnienia naszego Chóru Akademickiego UMCS, który odbędzie się 1 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w Filharmonii Lubelskiej.

Świętowanie 70-lecia powstania naszego chóru jest dla nas tym bardziej wyjątkowe, ponieważ jubileuszowy koncert wpisuje się w IV Festiwal CHórów Miast Partnerskich, 450-lecie Unii Lubelskiej, 75-lecie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz 75-lecie Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Zapraszamy 1 czerwca br. o godz. 18:00 do Filharmonii Lubelskiej na uroczyste prawykonanie utworu „Caelum et Terra” (Niebo i Ziemia), skomponowanego przez Romualda Twardowskiego. Inspiracją do stworzenia kompozycji był tekst barokowego poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Utwór wykonamy razem z chórami z Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz Absolwentami naszego chóru pod dyrekcją prof. Urszuli Bobryk. – Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej z Lublina (Polska), Chór Mieszany „Gaudeamus” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki z Drohobycza (Ukraina), Chór Kameralny „Dabrawest” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Mińska (Białoruś) oraz Chór Kameralny Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wilna (Litwa).

 Wstęp na koncert jest wolny.

Odbywający się w Lublinie Festiwal Chórów Miast Partnerskich powstał z inicjatywy prof. Urszuli Bobryk – Prorektor ds. studenckich UMCS oraz dyrygentki i kierownika artystycznego Chóru Akademickiego uczelni. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Lublin oraz Filharmonia Lubelska.Romuald Twardowski - kompozytor urodził się 17 czerwca 1930 r. w Wilnie. Tam spędził swoje dzieciństwo i młodość. W czasie okupacji uczył się gry na skrzypcach, a po wojnie na fortepianie i organach. W latach 1952-57 studiował fortepian i kompozycję w klasie Juliusa Juzeliunasa w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie (obecnie Litwa). Po studiach, w grudniu 1957 r. przyjechał na stałe do Warszawy. Najpierw kontynuował studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u prof. Bolesława Woytowicza, a po wygraniu konkursu Związku Kompozytorów Polskich, w 1963 roku wyjechał do Paryża na dalsze studia u słynnej Nadii Boulanger. Był tam dwukrotnie, drugi raz w 1966 r., uzupełniając studia nad chorałem gregoriańskim i polifonią średniowiecza.

Twórczość Romualda Twardowskiego, jakkolwiek nowoczesna, jest zarazem komunikatywna, pełna wewnętrznego dramatyzmu i posiada rys indywidualny. Stanowi ona oryginalne zjawisko w powojennej muzyce polskiej. Nie uleganie zbytniej modzie, awangardzie, lecz tworzenie muzyki w duchu umiarkowanie nowoczesnym, strawnej dla uszu słuchacza – to myśl przewodnia kompozytora.


Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640), nazwany „sarmackim Horacym”, jest jednym z najznamienitszych polskich poetów wszechczasów. Wykształcony w Rzymie, należał do intelektualnej elity Europy XVII wieku. Od papieża Urbana VIII otrzymał laur poetycki, który można porównać z prestiżem współczesnej nagrody Nobla, a do jednego z jego zbiorów liryków (Lyricorum libri, Antwerpia 1632) miedzioryty stworzył Peter Paul Rubens. Przez wiele lat związany był z Akademią Wileńską, gdzie wykładał nie tylko retorykę i poetykę, ale także filozofię i teologię, uzyskując doktoraty w tych dziedzinach. Ten niezwykle utalentowany, piszący po łacinie poeta barokowy był także nadwornym kaznodzieją króla Władysława IV.


 

    Aktualności