Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej naszej Pani Dyrygent prof. Urszuli Bobryk

35 lat temu dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej została absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Urszula Bobryk. Dzisiaj, patrząc wstecz na 35 lat pracy artystycznej znakomitego dyrygenta, chórmistrza, muzyka, laureata licznych nagród, medali i odznaczeń, inicjatora Międzynarodowego Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, profesora zwyczajnego Sztuk Muzycznych Urszuli Bobryk z pełnym przeświadczeniem można powiedzieć, że w Polsce jest niewiele osób, które wykazują się równie bogatym, zadziwiającym i fascynującym - jak prof. dr hab. Urszula Bobryk - doświadczeniem i dorobkiem artystycznym.

Zatrudniona w 1983 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Urszula Bobryk, oprócz prowadzenia zajęć z dyrygentury chóralnej oraz piastowania stanowiska kierownika Katedry Chóralistyki, objęła w 1985 roku kierownictwo nad Chórem Akademickim UMCS. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap działalności najstarszego zespołu reprezentacyjnego naszej uczelni trwający do dziś, a jego losy zostały nierozerwalnie powiązane z osobą Jubilata - ambasadorki polskiej muzyki chóralnej. Pod batutą prof. dr hab. Urszuli Bobryk Chór Akademicki UMCS intensywnie koncertuje w kraju i poza jego granicami, biorąc udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych, gdzie zdobywa pierwsze nagrody i Złote Dyplomy.

Rozumienie wagi i potzeby regularnej wymiany doświadczeń muzyków z różnych krajów, a także rozsławienia polskiej muzyki chóralnej na arenie międzynarodowej zainspirowały profesor Urszulę Bobryk do utworzenia przy współpracy z UM Lublin w 2013 roku Festiwalu Chórów Miast Partnerskich - wyjątkowego wydarzenia, które stanowi stały i ważny element kalendarza wydarzeń kulturalnych Lublina. Dzięki temu festiwalu, który odbywa się co dwa lata, w Lublinie goszczą chóry z różnych krajów,  wykonując wspólnie prapremiery utworów polskich autorów. W 2019 roku obchody 450 rocznicy Unii Lubelskiej z oszałamiającym sukcesem uświęciła już IV edycja Festiwalu.

Profesor Urszula Bobryk zasiada w komisjach kwalifikacyjnych, uczestniczy w pracach jury w konkursach i festiwalach chóralnych. Prowadziła wykłady na Międzynarodowych Warsztatach Chóralnych w Madrycie i kursy interpretacji polskiej muzyki chóralnej na Uniwersytecie Mateja Bali w Bańskiej Bystrzycy. Wykształciła liczne grono dyrygentów, jest recenzentem prac doktorskich oraz wielu prac magisterskich studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

Równolegle z działalnością artystyczną Urszula Bobryk poświęca się pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 2002 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego sztuk muzycznych. W latach 2001-2005 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS, w latach 2005-2012 przez dwie kadencje była dziekanem Wydziału Artystycznego, a w latach 2012-2020 pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich UMCS.

Pani Profesor posiada bogaty dorobek artystyczny w dziedzinie wykonawstwa zarówno muzyki a cappella, jak i wokalno-instrumentalnej. Współpracuje m.in. z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, uczestnicząc w przygotowaniach dzieł oratoryjno-kantatowych z udziałem wielu wybitnych dyrygentów oraz prowadząc koncerty filharmoniczne.

Niezwykle cenna i wybitna działalność Urszuli Bobryk w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji polskiej kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami została uhonorowana licznymi nagrodami oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi:

- wielokrotnie nagrodą Rektora UMCS,

- dwukrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną (1999, 2004),

- Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1999),

- Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005),

- medalem Pro Ecclesia et Pontifice (Za Kościół i Papieża) za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej (2008),

- nagrodą Angelus animacji życia kulturalnego (2016).

- Złotym medalem "Zasluzony kulturze - Gloria Artis" nadanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019),

- Nagrodą Miasta Lublin w dziedzinie kultury za Całokształt Działalności (2020).

Zarazem z tym Pani Profesor jest laureatką dziewięciu nagród międzynarodowych konkursów i festiwali muzycznych, w tym także dwóch nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta: w Moers-Repelen (Niemcy, 1992) i w Fort Lauderdale na Florydzie (USA, 1999).

Wszystkie te wymienione powyżej sukcesy i osiągnięcia na niwie ukochanej przez Jubilata sprawy całego życia świadczą o jej niezwykłym umyśle, kolosalnym poświęceniu oraz tytanicznej pracy. Ta wieloletnia praca profesor Urszuli Bobryk od samego początku i po dzień dzisiejszy przyciąga do Chóru Akademickiego UMCS coraz to nowych studentów, zapewnia wysoki poziom wykonawczy tego zespołu oraz jego czołową pozycję wśród polskich chórów uniwersyteckich, uwrazliwia młode pokolenia na dobro i piękno muzyki oraz popularyzuje polską muzykę i kulturę daleko poza granicami naszej ojczyzny.

Z okazji dostojnego Jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej w imieniu własnym oraz wszystkich obecnych i dotychczasowych chórzystów, Zarząd Chóru Akademickiego UMCS składa Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.

Życzymy niegasnącej inspiracji, trwałego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w życiu osobistym. Życzymy także, by satysfakcja z dotychczasowego dorobku i wkładu artystycznego stanowiła źródło i motywację do dalszej owocnej działalności oraz realizacji wciąż to nowych wyzwań.

Pragniemy wyrazić Pani Profesor serdeczne podziękowania za okazywaną nam zawsze życzliwość i wspieranie nas w rozwoju zainteresowań i pasji artystycznych.

Możemy z całą pewnością powiedzieć, iż jest Pani Profesor dla nas mistrzem, autorytetem i wzorem do naśladowania.

Z okazji Pani Jubileuszu, STO LAT Pani Profesor!

 

tekst: Ihor Kolisnichenko 

    Aktualności

    Autor
    Milena Wnuk
    Data dodania
    13 listopada 2020