Nowa specjalność na studiach rusycystycznych

Nowa specjalność – Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego – przygotowuje specjalistów w dziedzinie ruchu granicznego i obsługi celnej.

Na specjalności studenci nabywają kwalifikacje zawodowe - wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje kulturowe - niezbędne do wykonywania zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego. Ponadto specjalność ta pozwala opanować umiejętność posługiwania się terminologią fachową oraz nomenklaturą z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunku Rusycystyka.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2018