Zostań wolontariuszem "Mary i Max" w Lublinie!

Fundacja AlphaWolontariat Koleżeński "Mary i Max" poszukuje wolontariuszy.

Wolontariat koleżeński "Mary i Max" to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, charakter, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Program polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres minimum 8 miesięcy. Osoby same decydują, jak spędzają czas. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w programie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny, mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu.

Wolontariusze programu:

 • nawiążą relację koleżeńską z nową, ciekawą osobą,
 • zyskają poczucie sensu i satysfakcję z pomocy innym,
 • poszerzą swoje horyzonty i wrażliwość na potrzeby innych,
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • będą dobrze się bawić!

Osoba chcąca wziąć udział w naszym programie jako wolontariusz powinna spełniać następujące warunki:

 • mieć skończone 14 lat,
 • mieszkać w Lublinie,
 • uzyskać zgodę rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich,
 • podpisać umowę o wolontariacie,
 • zadeklarować gotowość do regularnych spotkań z osobą z autyzmem przez okres minimum 8 miesięcy,
 • być osobą odpowiedzialną, punktualną i dojrzałą emocjonalnie,
 • być osobą samodzielną i dobrze zorganizowaną - m.in. samodzielnie poruszać się komunikacją miejską,
 • być w stabilnym stanie psychicznym - nie doświadczać kryzysów ani zaburzeń psychicznych w okresie minimum roku poprzedzającym zgłoszenie się do programu,
 • prezentować wysokie umiejętności społeczne i komunikacyjne - m.in. nie mieć trudności z zaczynaniem i podtrzymywaniem rozmowy.

Program jest prowadzony przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max" z Warszawy (lider programu), Fundację ALPHA z Lublina oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział w Łodzi.

Więcej informacji na stronie: www.wolontariatkolezenski.pl

  Aktualności

  Data dodania
  10 maja 2017