Zmarł prof. dr hab. Marceli Klimkowski

Żegnamy

Profesora Marcelego Klimkowskiego

Współzałożyciela Instytutu Psychologii UMCS
Założyciela Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS
wybitnego Neuropsychologa
Pasjonata wiedzy
naszego Nauczyciela i Przyjaciela

 Człowieka Wielkiego Formatu

W latach 1960-1962 rozpoczął swoja pracę jako asystent Józefa Reutta w Katedrze Psychologii UMCS. W 1966 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Aleksandra Łurii. W latach 1966–1972 związany był z Kliniką Neurochirurgii Akademii Medycznej w Lublinie. W 1977 roku współtworzył Instytut Psychologii UMCS. Kierował Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii do 1996 roku.

Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii w latach 1977–1980 i 1984–1985 oraz Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii w latach 1987–1990.

Był przewodniczącym Komisji Neuropsychologicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.

Został odznaczony m.in. Medalem KEN w 1977 oraz Złotym Krzyżem Zasługi w 1981.

Odszedł nasz Mistrz. Profesor Marceli Klimkowski był z nami w każdej sytuacji – zawodowej i osobistej. Znał nasze słabości, ale akcentował nasze dobre strony. Dzięki Niemu staliśmy się zespołem. I nawet wtedy, gdy odszedł na emeryturę wspierał nas, interesował się osiągnięciami, wyrażał dumę z tego, co robimy. W czasie ostatniej rozmowy powiedział, że myśli o nas i cieszy się, patrząc na nas i na Instytut bo wie, że Jego zaangażowanie i pasję, Jego myślenie – przejęły młodsze pokolenia.    

Składamy wyrazy współczucia Bliskim Profesora

Instytut Psychologii UMCS
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    17 grudnia 2020