Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję "Język Emocji. Konteksty Psychologiczne"

Zakład Psychologii Emocji i Poznania UMCS serdecznie zaprasza do udziału w organizowanej w Lublinie w dniach 15-16 maja 2018 roku I Ogólnopolskiej Konferencji "Język Emocji. Konteksty Psychologiczne”. Celem konferencji jest stworzenie platformy służącej dyskusji, wymianie poglądów oraz prezentacji badań dotyczących psychologii emocji oraz różnych form ich wyrazu. Do udziału zapraszamy badaczy zajmujących się wyrażaniem i rozpoznawaniem emocji, ich rozumieniem, funkcjami regulacyjnymi oraz znaczeniem w różnorodnych kontekstach. W ramach konferencji planujemy wykłady plenarne, sesje referatowe i plakatowe.

Proponowana tematyka:

-Język emocji w szerokim rozumieniu (także metaforycznym) jako wyrażanie, rozpoznawanie, regulowanie, komunikowanie, znaczenie emocji.

-Psychologiczne badania różnych form ekspresji i ekspresywności emocjonalnej: językowa, niewerbalna, parajęzykowa.

- Konceptualizacja emocji, uczuć i doświadczeń emocjonalnych (w języku i nie tylko).

-Mechanizmy, uwarunkowania i znaczenie wyrażania, odczytywania, rozumienia i regulacji emocji.

- Problematyka wyrażania emocjonalnego w normie i patologii.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.umcs.pl/pl/jezyk-emocji.htm

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2018