ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA VIDEO-DYDAKTYKI

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA VIDEO-DYDAKTYKI

Strona Video–Dydaktyka (https://www.umcs.pl/pl/video-dydaktyka-video-didactics,19521.htm) została założona z zamiarem prezentowania wartościowych metodycznych projektów powstających w toku zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Jej powstanie łączy się z potrzebą budowania zasobów dydaktycznych będących materiałem do pracy dla studentów studiów specjalności nauczycielskich, a także oferty dla interesariuszy zewnętrznych: nauczycieli-wychowawców, animatorów oraz rodziców i dzieci. Strona powstała także z myślą o prowadzeniu współpracy z Uniwersytetem w Oviedo, w zakresie  dydaktycznej telewizji studenckiej: Online tv as a multilingual and crosscurricular resource in Teacher Training programmes/primary and secondary education. Celem współpracy jest kreowanie międzykulturowych i międzyprzedmiotowych  zasobów w programach kształcenia nauczycieli.

Zamieszczane na stronie video prezentacje mają inspirować praktyków i studentów, w jaki sposób wzbudzać aktywność poznawczą, badawczą oraz praktyczno-techniczną i artystyczną wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Dotychczas zaprojektowano miejsce dla trzech obszarów zadań: Uczenia się i poznawania (Learning and undestanding), Eksperymentowania i badania (Experimenting and searching) oraz Tworzenia i wytwarzania (Creating and producing). Kolejne będą powstawały w miarę pojawiania się nowych materiałów. Pierwsze zostały już zamieszczone w ostatniej z zakładek i można z nich korzystać.

Spodziewanym efektem powołania strony Video-Dydaktyka jest:

 • sukcesywne wzbogacanie jej zasobów o kolejne video prezentacje rozwiązań metodycznych, opracowanych pod kierunkiem pracowników naszego Wydziału, a w konsekwencji przygotowanie zróżnicowanej oferty dydaktycznej;
 • włączenie nauczycieli/praktyków w realizację projektu Video-Dydaktyki, poprzez udostępnienie miejsca na ich autorskie prezentacje metodyczne i filmy dydaktyczne, a także poprzez powierzenie opieki merytoryczno-metodycznej nad przygotowaniem filmów/prezentacji przez studentów w ramach praktyk;
 • ustanowienie przestrzeni dla działań w zakresie nawiązywania kontaktów z zagranicznymi uczelniami i innymi podmiotami związanymi z edukacją (szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami), w celu wymiany doświadczeń i bogacenia oferty dydaktycznej zarówno przywołanych placówek jak i naszego Wydziału.

Materiały metodyczne są zamieszczane na stronie po otrzymaniu pozytywnej recenzji opiekunów projektu: dr hab. Beaty  Bednarczuk, prof. uczelni oraz dr Krystyny Kusiak.  

Wszystkie materiały są udostępniane z uwzględnieniem zasad RODO i ochrony wizerunku.

 

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  9 listopada 2020