ZAPROSZENIE do udziału w szkoleniu

ZAPROSZENIE
do udziału w szkoleniu pt.:

Pedagogika Rudolfa Steinera w norweskim modelu kształcenia

nauczycieli akademickich Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, w ramach projektu:

KOMPONENT I PROGRAM EDUKACJA

Intensywne szkolenia

Numer projektu: EOG/21/K1/D2/W/0001

            Serdecznie zapraszam nauczycieli akademickich Instytutu Pedagogiki UMCS, zajmujących się kształceniem nauczycieli małego dziecka, do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu dotyczącym pedagogiki waldorfskiej. Szkolenie poprowadzą trenerzy – pracownicy Rudolf Steiner University College in Oslo, w dniach: 27-28.10.2022r. 

            Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (8), zostanie przeprowadzona rekrutacja.    Uczestnikami projektu mogą zostać doświadczeni pracownicy Instytutu Pedagogiki UMCS,  nauczyciele akademiccy, autorzy rozpraw naukowych, monografii, projektów edukacyjnych i badawczych, których tematyka dotyczy głównie rozwoju i edukacji dziecka. Ponadto, uczestnicy powinni posiadać motywację do doskonalenia swoich kompetencji pedagogicznych w zakresie pedagogik alternatywnych i innowacji, wyrażać chęć rozwoju oraz podejmowania pracy na rzecz Uczelni i regionu. Realizowana przez nich problematyka badawcza powinna wpisywać się w idee filozoficzne i pedagogiczne Rudolfa Steinera. W rekrutacji uczestników oprócz zainteresowań naukowo-badawczych będą brane pod uwagę wykładane przedmioty, np.: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja zintegrowana, dydaktyka, edukacja regionalna i wielokulturowa, edukacja w środowisku, psychologia dziecka. Zgłoszenia proszę przesyłać do 22.10.2022r., na adres: teresa.parczewska@mail.umcs.pl

 

 Kierownik projektu:
dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS
Katedra Dydaktyki

 Projekt „Pedagogika Rudolfa Steinera w norweskim modelu kształcenia” korzysta z dofinansowania o wartości 5 460 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w obszarze Pedagogiki Rudolfa Steinera (w oparciu o norweski model kształcenia) oraz intensyfikacji jej dalszego rozwoju zawodowego.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    14 października 2022