Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Komunikaty dla studentów rejestrujących się na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

 • Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie od 30 września do 3 października 2021 r. Początek zapisów o godz. 17.00 w dniu 30.09.2021 r.
 • Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym i online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Office Teams.
 • Studenci posiadający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”, realizowane w trybie online.
 • Wybór trybu realizacji zajęć pozostaje decyzją indywidualną studentów.
 • Zajęcia stacjonarne i online będą odbywać się od dnia 1 października 2021. r.,zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, dostępnym na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Studenci zarejestrowani w systemie USOSweb na zajęcia realizowane w trybie online i stacjonarnym zobowiązani są zarejestrować się na platformie Office Teams przed rozpoczęciem zajęć w terminie j.w. Instrukcja rejestracji na platformie Office Teams znajduje się na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Zapisy do sekcji sportowych odbędą się również drogą elektroniczną w systemie USOSweb UMCS. Szczegółowe wymagania zostały opublikowane na stronie CKF UMCS
 • Obowiązujące terminy zajęć sekcji sportowych znajdują się na stronie KU AZS UMCS
 • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów, nie są przepisywane.
 • Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na dwa różne przedmioty /profile/ samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot /profil/ do wybranej grupyw USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot /profil. Adresy email oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Regulamin uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego znajduje się na stronie CKF UMCS.

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS
dr Tomasz Bielecki

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  27 września 2021