Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie na sem. letni od 17.02.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 rozpoczną się 17 lutego 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą w dniu 26 lutego 2020 roku o godzinie 23.59.

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Link do zapisów w systemie USOSweb »

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia stacjonarne »

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia niestacjonarne »

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    11 lutego 2020