Wyniki wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024

KOMISJA WYBORCZA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
informuje, że:

w wyniku wyborów przeprowadzonych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w systemie USOS-Ankieta
w dniach: od 30 czerwca 2020 r. od godz. 10.00. do 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00
do Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024
zostały wybrane następujące osoby:

 

 • w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Pedagogiki: dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS
 • w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Psychologii: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 • w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z Wydziału Pedagogiki i Psychologii: dr Urszula Lewartowicz

                                                          Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
                                                      dr Iwona Zwierzchowska

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  3 lipca 2020