Wykłady ogólnouniwersyteckie - sem. zimowy 2020/2021

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

rozpoczną się 28 września 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą 11 października 2020 roku o godzinie 23.59.

 

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    24 września 2020