Wykład z cyklu „Inspiracje Metodologiczne”

Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych zaprasza na wykład z cyklu „Inspiracje Metodologiczne” pt. „Badania ilościowe i jakościowe. Razem czy osobno?”

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

30.11.2017r.

godz.14:00

Instytut Pedagogiki, sala 56

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha obecnie pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Od 2013 roku kieruje Katedrą Metodologii Badań Pedagogicznych UMK. Jest specjalistą metodologii badań społecznych. Szczególnie interesuje się zastosowaniem metod statystycznych w badaniach nad edukacją, analizą i zbieraniem zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych, opracowywaniem narzędzi badawczych oraz ogólnie procesem badawczym w naukach społecznych. Jest autorem podręcznika: „Metodologia badań nad edukacją” (Warszawa 2008/2011),a także licznych prac z zakresu pedeutologii, psychologii rozwojowej, szczególnie dotyczącej okresu wczesnej dorosłości. Jest współautorem pierwszego testu do pomiaru poczucia skuteczności wydanego przez Pracownię Narzędzi Badawczych KNP.

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2017