Wykład Profesora Jarosława Jagieły - zaproszenie

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS zaprasza pracowników i studentów na gościnny wykład Profesora Jarosława Jagieły.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS zaprasza pracowników i studentów 29 maja 2018 r. o godz. 10.30 (Instytut Pedagogiki, aula) na gościnny wykład Profesora Jarosława Jagieły.

 

Ethos, Pathos, Logos i Philia, czyli Czterej Muszkieterowie edukacyjnej analizy transakcyjnej

1. Czym jest analiza transakcyjna i jej edukacyjne zastosowania

2. Struktura naszego Ja i jego integracja

3. Wyznaczniki działań edukacyjnych wynikające z edukacyjnej analizy transakcyjnej

Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Jagieła, kierownik Katedry Psychoedukacji w Akademii Ignatianum w Krakowieoraz Zakładu Psychoprofilaktyki w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie,jest najwybitniejszym znawcą i propagatorem Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Polsce,twórcą i kierownikiem Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w AJD, redaktorem naczelnym czasopisma „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”,autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu analizy transakcyjnej, pedagogiki szkolnej, psychoprofilaktyki, m.in. książek:

Gry psychologiczne w szkole (2004)

Słownik analizy transakcyjnej (2012

Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach (2012)

Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją (2015)

Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych (2018)

Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny (2004)

Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny (2005)

Jedynak w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny (2006)

Relacje w rodzinie a szkoła. Krótki przewodnik psychologiczny (2007)

Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły (2007)

Socjoterapia w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny (2007)

Kryzys w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny (2009)

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2018