Wyjazd szkoleniowy do Uniwersytetu w Oviedo

Wyjazd szkoleniowy do Uniwersytetu w Oviedo (Hiszpania) w ramach projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym”

 

W dniach 15-19.11.2021 roku odbyła się wizyta pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS na hiszpańskim Uniwersytecie w Oviedo (Facultad de Formación del Profesorado y Educación).

W wizycie uczestniczyły: dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, dr Dorota Chimicz, Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki oraz dr Alicja Lisiecka, Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” realizowanego na naszym Wydziale we współpracy z Uniwersytetem w Oviedo (Hiszpania) oraz Uniwersytetem z Mesyny (Włochy). Pracownice UMCS brały udział w programie szkoleniowym z zakresu kształcenia zdalnego, warsztatach, spotkaniach i hospitacjach, służących wymianie wiedzy i doświadczeń w obszarze edukacji cyfrowej.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    25 listopada 2021