Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+

Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
do Urbino (Włochy) na  Uniwersytet Carlo Bo

W dniach do 21 do 25 marca 2022 dr hab. Barbara Bilewicz oraz dr hab. Małgorzata Kuśpit
z Instytutu Pedagogiki uczestniczyły w Eighth Erasmus International Week – DISTUM. 
W ramach mobilności dydaktycznej zrealizowały zajęcia ze studentami na temat: Video as an educational tool during pandemic time (B.Bilewicz) i Psychosocial functioning of artistically gifted adolescents ( M.Kuśpit).Instytut Psychologii reprezentowały dr Małgorzata Kostka-Szymańska oraz dr Sara Filipiak.
W ramach zajęć dydaktycznych  zapoznały studentów z następującymi zagadnieniami: The specificity of assessment of intellectual development of children from selected neurodevelopmental groups (M.Kostka-Szymańska) oraz Selected cognitive and temperamental correlates of planning ability in middle childhood (S.Filipiak).

Podczas wizyty uczestniczki wyjazdu brały również udział w wykładach gości zagranicznych, panelach i spotkaniach z pracowniczkami i pracownikami oraz studentami Wydziału Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Carlo Bo w Urbino we Włoszech, promowały działalność badawczą i dydaktyczną Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS .

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    10 maja 2022