Wyjazd dydaktyczno-szkoleniowy do Mesyny. Erasmus+

     W dniach 4-8 kwietnia b.r. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, dr Dorota Chimicz i dr Alicja Lisiecka uczestniczyły w mobilności edukacyjnej, realizowanej w ramach Programu Erasmus+, w Uniwersytecie w Mesynie na Sycylii (wł. Università degli Studi di Messina). Wyjazd miał charakter dydaktyczno-szkoleniowy. Program wymiany obejmował zajęcia dydaktyczne dla studentów, szkolenia z zakresu nowoczesnych form kształcenia oraz funkcjonowania Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Goszczącym. Ponadto pracownice Wydziału Pedagogiki i Psychologii uczestniczyły – jako słuchaczki – w konferencjach naukowych poświęconych problemom relacji międzykulturowych oraz edukacji ekologicznej na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. Istotną częścią wizyty były także spotkania oraz dyskusje z Władzami, Pracownikami i Studentami Uniwersytetu w Mesynie. Oprócz intensywnej części merytorycznej, za którą odpowiadał prof. Francesco Pira, program wymiany umożliwił uczestniczkom mobilności bliższe poznanie sycylijskiej kultury.

Na zdjęciu: (od lewej) dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, dr Dorota Chimicz i dr Alicja Lisiecka w auli Rektoratu Uniwersytetu w Mesynie.

 Na zdjęciu: dr Dorota Chimicz i prof. Francesco Pira podczas dyskusji ze studentami.

Na zdjęciu: (od lewej) dr Alicja Lisiecka, dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS i dr Dorota Chimicz w gabinecie Rektora Uniwersytetu w Mesynie.

Na zdjęciu: (od lewej) dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UCMS i dr Alicja Lisiecka podczas konferencji poświęconej problemom relacji międzykulturowych.

Na zdjęciu: prof. Francesco Pira podczas wystąpienia nt. komunikacji w edukacji ekologicznej.

Na zdjęciu: widok na Mesynę.

Na zdjęciu: relacja z pobytu pracownic UMCS zamieszczona przez prof. Francesco Pirę w mediach społecznościowych.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    19 kwietnia 2022