Wybór zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

Wybór zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów.

UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKI, PRACY SOCJALNEJ I ANIMACJI KULTURY

Którzy zobowiązani są do wyboru zajęć w ramach obszaru „zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów”

Wybór zajęć na Kampusie w dniu 20.02.2014 r. od godziny 09:00 do 23:55

    Aktualności