Wybór fakultetów Instytut Psychologii

INFORMACJE WAŻNE PRZY WYBORZE FAKULTETU NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

 1. Student może dokonać wyboru fakultetu z puli propozycji zatwierdzonej przez Dyrektora Instytutu, zamieszczonej na tablicy ogłoszeń oraz na platformie Kampusu. 
 2. Zapisy na moduły/przedmioty fakultatywne odbywają się droga internetową.
 3. Dolna granica liczebności każdego fakultetu wynosi 20 osób. Dane zajęcia fakultatywne nie zostaną uruchomione jeżeli nie zostanie ona osiągnięta.
 4. Istnieje możliwość przyjęcia studenta na zajęcia fakultatywne spoza listy, tylko w dwóch przypadkach:
 • Student nie zapisał się w ustalonym terminie na żaden fakultet – wymagana jest wówczas pisemna zgoda Z-cy Dyrektora Instytutu (dr Małgorzaty Kostki-Szymańskiej)
 • Student chce zmienić tematykę fakultetu – wymagana jest pisemna zgoda Prowadzącego fakultet, na który uprzednio student się zapisał oraz zgoda Nauczyciela akademickiego przyjmującego studenta na swój fakultet. Zmiany tematyki fakultetu, student po uzyskaniu zgody obu osób prowadzących, może dokonać zanim listy osób przyjętych na dany fakultet zostaną przekazane do Dziekanatu, tj. do końca października roku 2016.

PRZY DOKONYWANIU WYBORU PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ ROK STUDIÓW,

NA KTÓRYM BĘDĄ PAŃSTWO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018.

 

ZAPISY NA FAKULTETY INTRA- I INTERDYSCYPLINARNE - STUDIA STACJONARNE odbędą się w dniach 20.06.2016 r. od godz. 8.00 do 21.06.2016 r. do godz. 0.05

 

ZAPISY NA FAKULTETY PSYCHOEDUKACYJNE (dla I roku) odbędą się w październiku

  Aktualności

  Data dodania
  27 czerwca 2017