Wybór fakultetów - Inst. Pedagogiki

Wybór fakultetów - Inst. Pedagogiki

INFORMACJE WAŻNE PRZY WYBORZE FAKULTETU

 

 1. Dolna granica liczebności każdego fakultetu wynosi 20 osób. Dane zajęcia fakultatywne zostaną uruchomione po ich wyborze przez przynajmniej 20 osób.

 2. Istnieje możliwość przyjęcia studenta na zajęcia fakultatywne spoza listy, tylko w dwóch przypadkach:

 2.1. Student nie zapisał się w ustalonym terminie na żaden fakultet; wymagana jest wówczas pisemna zgoda Z-cy Dyrektora Instytutu (doc. dr Ewa> Kozak-Czyżewska)

 2.2. Student chce zmienić tematykę fakultetu; wymagana jest pisemna zgoda Prowadzącego fakultet, na który uprzednio student się zapisał oraz zgoda nauczyciela akademickiego przyjmującego studenta na swój fakultet. Zmiany tematyki fakultetu, student po uzyskaniu zgody obu osób prowadzących, może dokonać zanim listy osób przyjętych na dany fakultet zostaną przekazane do Dziekanatu tj. do 10 lutego.

 3. Wybór Przedmiotu fakultatywnego na campusie odbędzie się w dniach 11.-17.01.16r. 

 http://psychologia.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php?id=805

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2016