Wrześniowe spotkanie z interesariuszami

W dniu 19 września 2016 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym, Pani dr hab. Agnieszki Lewickej-Zelent, Pani Prodziekan ds. kształcenia, dr Agnieszki Bochniarz, Koordynatorów Zakładów Instytutów Pedagogiki i Psychologii UMCS z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z instytucjami zewnętrznymi, omówienie bieżących spraw (m.in. związanych
z dokumentacją), a także wyznaczenie kierunku przyszłych proponowanych form współpracy. Po części oficjalnej, interesariusze spotykali się w kameralnych grupach w poszczególnych Zakładach z Koordynatorami w celu podsumowania realizowanej współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2016