Wizyta studyjna w Rejkiawiku

W ramach projektu " Edukacja włączająca bez granic – Polska - Islandia " dr hab. A. Lewicka-Zelent, prof. uczelni, dr hab. M. Czechowska-Bieluga, prof. uczelni oraz dr M. Chojak odbyły wizytę studyjną w Uniwersytecie Haskoli Islands oraz w Szkole Podstawowej w Rejkiawiku.

Uczestnicy projektu spotkali się z pracownikiem Uniwersytetu oraz z dyrektorem i pracownikami szkoły, zapoznając się z systemem kształcenia uczniów, w tym z procedurami prawnymi i organizacyjnymi. Zwiedzili Uniwersytet oraz szkołę poznając infrastrukturę placówki i jej dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przeprowadzili hospitację zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz lekcje z uczniami na tematy dotyczące edukacji włączającej.

Uczestnicy projektu dokonali diagnozy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także przeprowadzili warsztaty z rodzicami i nauczycielami w zakresie tematyki funkcjonowania, diagnozy i wsparcia tej grupy uczniów. Odbyły się również indywidualne konsultacje z rodzicami, mające na celu diagnozę środowiska rodzinnego oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie tematyki funkcjonowania, diagnozy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwieńczeniem tej wizyty są nowe pomysły dydaktyczne i naukowe, które zakończą się, mamy nadzieję, wypracowaniem innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi dzieci i doskonaleniu zawodowych kompetencji nauczycieli.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    13 maja 2022