Wizyta Studyjna Pracowników Zakładu Dydaktyki w Bambini Montessoribarnehage (Hamar, Norwegia)

W dniach 06.08.-13.08.2016 r. sześciu pracowników Zakładu Dydaktyki odbyło wizytę studyjną w Bambini Montessoribarnehage w Hamar/Norwegia. Wizyta zrealizowana została w ramach FUNDUSZU STPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO.

Fundusz powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Finansowego pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską. Jak czytamy na stronie FSS, trzy wspomniane kraje zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci konkretnych instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi. Celem ostatniego jest m.in. wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększanie mobilności studentów, a także pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami, rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców. W kwietniu 2016 roku FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków na wyjazdy studyjne w trybie konkursowym. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dr Beatę Bednarczuk, zatwierdzony formalnie i pozytywnie oceniony merytorycznie. Realizacja wizyty studyjnej wpisuje się w potrzeby pracowników Zakładu Dydaktyki UMCS w Lublinie w związku z organizacją kształcenia studentów nowo otwartej specjalności: Pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą na studiach drugiego stopnia, kierunek: Pedagogika. Program wizyty obejmował przeprowadzenie studium przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej założonej w 2002 roku w oparciu o zasady pedagogiki Montessori - Bambini Montessoribarnehage. Kadra instytucji goszczącej liczy 23 nauczycieli oraz asystentów, którzy opiekują się grupą 86 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 6 roku życia. Poznano historię placówki, zasady jej funkcjonowania zarówno od strony programowo-organizacyjnej, jak i administracyjno-prawnej. Właścicielka szkoły Eva Bækkel, dyrektor Rigmor Rønning Myrvang oraz wicedyrektor Jennifer Varbanov zapoznały pracowników UMCS ze specyfiką projektowania, urządzania oraz adaptowania do potrzeb wychowanków  grup żłobkowych i przedszkolnych „montessoriańskiego przygotowanego otoczenia”. Zaprezentowały pracownikom UMCS wypracowaną w placówce metodę prowadzenia obserwacji dzieci i monitorowania ich postępów, omówiły wdrożony system pedagogizacji rodziców. Uczestnicy grantu prowadzili hospitacje zajęć, które ewaluowali wspólnie z kadrą Bambini.

Pedagodzy z instytucji goszczącej są otwarci na dalszą współpracę, wielu z nich to uznani eksperci z zakresu pedagogiki Montessori, posiadający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz kursów. Być może warto włączyć ich w tok kształcenia studentów wspomnianej wcześniej specjalności, co może stanowić długoterminowy rezultat wizyty studyjnej. Do krótkoterminowych efektów należy zaliczyć pozyskanie materiałów do prowadzenia analiz przez pracowników Zakładu Dydaktyki oraz studentów, podjęcie starań o zgodę na uzyskanie dostępu do norweskiego programu kształcenia dzieci wg zasad pedagogiki Montessori.

 

Autor zdjęcia: dr Małgorzata Chojak

Bernardyna Ceglińska, Eva Bækkel, dr hab. Teresa Parczewska, dr Krystyna Kusiak, właścicielka Bambini Montessoribarnehage - Eva Bækkel, dr Zofia Maleszyk, dr Beata Bednarczuk, dr Małgorzata Chojak

 

Autor zdjęcia: dr Małgorzata Chojak

dr Zofia Maleszyk, dr Bernardyna Ceglińska, dr Beata Bednarczuk, dr Krystyna Kusiak, dyrektor Bambini Montessoribarnehage Rigmor Rønning Myrvang, dr hab. Teresa Parczewska, dr Małgorzata Chojak

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2016