Wizyta prof. dra Sebastiana Kurtenbacha. Erasmus+

W dniach 24-27 kwietnia b.r. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS gościł prof. dra Sebastiana Kurtenbacha z Münster University of Applied Sciences w Niemczech. Wizyta miała charakter dydaktyczno-szkoleniowy i odbyła się w ramach mobilności edukacyjnej Programu Erasmus+. Profesor Kurtenbach jest pracownikiem Wydziału Pracy Socjalnej Uniwersytetu w Münster, ekspertem w zakresie polityki społecznej oraz pracy socjalnej. Ponadto pełni funkcję koordynatora Programu Erasmus+. Podczas pobytu w Lublinie Profesor uczestniczył w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania Programu Erasmus+ w Instytutach Pedagogiki i Psychologii, brał także udział w spotkaniach z Władzami, Koordynatorami i Pracownikami Wydziału. Profesor Kurtenbach przeprowadził wykład dla studentów pedagogiki, pt. Contextual effects and radicalization dynamics. Spatial effects on the susceptibility towards radicalization. Program mobilności umożliwił Profesorowi bliższe poznanie polskiej kultury.

W organizację wizyty zaangażowane były: Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni, Koordynatorki Programu Erasmus+ w Instytutach Psychologii i Pedagogiki – dr Alicja Lisiecka i dr Dorota Chimicz, dr Sara Filipiak, dr Anna Błaszczak, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Buczak, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki dr hab. Barbara Bilewicz, dr Agnieszka Gabryś oraz dr Magdalena Boczkowska.

Na zdjęciu: prof. dr Sebastian Kurtenbach podczas wykładu dla studentów pedagogiki.

Na zdjęciu: prof. dr Sebastian Kurtenbach podczas wykładu dla studentów pedagogiki.

Na zdjęciu (od lewej): dr Agnieszka Gabryś, adiunkt Anna Czajczyk (Dział Edukacji MN w Lublinie), prof. dr Sebastian Kurtenbach i dr Magdalena Boczkowska podczas wizyty w Muzeum Narodowym w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    5 maja 2022