Wizyta Partnerów z Włoch

Wizyta Partnerów z Włoch w ramach projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym”

W dniach 18-22.10.2021 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii odwiedzili goście z włoskiego Uniwersytetu degli Studi di Messina. W wizycie uczestniczyli: Prof. Francesco Pira, Dr Cristina Arizzi oraz Dr Caterina Trifirò.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” realizowanego na naszym Wydziale we współpracy z Uniwersytetem z Mesyny (Włochy) i Uniwersytetem w Oviedo (Hiszpania). Celem spotkania było przeprowadzenie programu szkoleniowego, służącego podniesieniu kompetencji wykładowców akademickich z zakresu kształcenia zdalnego oraz wymianie wiedzy i doświadczeń w tym obszarze. Partnerzy brali udział w warsztatach, spotkaniach i hospitacjach umożliwiających nabycie nowych kompetencji w zakresie edukacji cyfrowej.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    25 listopada 2021