Wizyta nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Necmettin Erbakan w Konya (Turcja)

Na zdjęciu: Prof. Menşure Alkış Küçükaydın, Prof. Hafize Gümüş oraz Prof. Rahime Filiz Ağmaz

W dniach 23-25 maja,  Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS gościł panie Profesor Menşure Alkış Küçükaydın, Hafize Gümüş oraz Rahime Filiz Ağmaz z Necmettin Erbakan University w Konya (Turcja). Wizyta odbyła się w ramach mobilności edukacyjnej Programu Erasmus+. Program wizyty obejmował mi.in. cykl wykładów przygotowanych przez Gości, adresowanych zarówno do studentów, jak i pracowników Wydziału.

Prof.  Menşure Alkış Küçükaydın przeprowadziła wykłady nt.:  Ten Myths of Science and Dispelling the Myth oraz Contextualizing nature of science instruction in socioscientific issues. Z kolei Prof. Hafize Gümüş - przygotowała spotkania dotyczące zagadnień związanych z wykorzystaniem filmów w edukacji: What is Education? What is cinema? Using movies in education oraz Opinions of pre-service teachers on the contribution of the "Educational Films" course to their professional development. Natomiast Prof. Rahime Filiz Ağmaz zaprezentowała wykłady związane z wykorzystaniem technologii w nauczaniu. Obejmowały one następujące obszary: Educational Technology, Using Technology in the Classroom, Using Web 2.0 Tools in the Classroom.

W organizację wizyty zaangażowane były: Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr hab.  Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni, dr hab.  Beata Bednarczuk, prof. uczelni, dr Alicja Lisiecka oraz dr Dorota Chimicz.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    25 maja 2023