Wielokulturowość w systemie edukacji włoskiej na przykładzie Sycylii

Na zdjęciu: Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego z grupą uczniów i nauczycieli Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Palermo. Trzecia z prawej: dyrektor szkoły Beata E. Kowalczyk       
Autor zdjęcia: Anna M. Żukowska


Pracownice Instytutu Pedagogiki na wyjeździe edukacyjnym w Palermo

       W dniach 22-27 października b.r. dr hab. Anna Żukowska prof. UMCS i dr hab. Jolanta Andrzejewska prof. UMCS wraz z przedstawicielami placówek oświatowych z całej Polski uczestniczyły w wizycie studyjnej pod hasłem: Wielokulturowość w systemie edukacji włoskiej na przykładzie Sycylii. Celem wyjazdu było poznanie specyfiki szkolnictwa na wszystkich poziomach edukacji, nawiązanie kontaktów z instytucjami oświatowymi oraz poznanie kultury Sycylii. Program seminarium obejmował zagadnienia z zakresu organizacji edukacji w szkołach podstawowych, w tym w szkole polskiej w Palermo, szkołach średnich z uwzględnieniem pracy z uczniem pochodzącym z innego kraju, informacje na temat aktualnych tendencji w metodyce pracy z uczniem, wizyty w placówkach szkolnych, a także spotkania informacyjne z dyrektorami wizytowanych placówek, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.

Na zdjęciu: Uczniowie włoskiej szkoły podstawowej witający gości z Polski     
Autor zdjęcia: Anna M. Żukowska

Na zdjęciu: Pracownice Instytutu Pedagogiki prof. Jolanta Andrzejewska i prof. Anna Żukowska w towarzystwie Angeli Mineo dyrektor (włoskiej) szkoły podstawowej w Palermo
Autor zdjęcia: Anna M. Żukowska


Na zdjęciu:  Lekcja w jednej z klas szkoły podstawowej „ Scuola De Amicis” dla uczniów 19 narodowości usytuowana w bardzo dużej dzielnicy Palermo                                            
Autor zdjęcia: Anna M. Żukowska

Na zdjęciu: Państwowe Liceum Klasyczne Vittorio Emanuele II –Garibaldi w Palermo             
Autor zdjęcia: Anna M. Żukowska

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    22 listopada 2021