Ważne informacje - "Razem dla Ukrainy"

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że UMCS podjął działania wspierające naszych studentów i doktorantów z krainy pod hasłem „Razem dla Ukrainy”. Prosimy o przekazanie informacji dot.:

 • strony internetowej z najważniejszymi informacjami na portalu www.ukraina.umcs.pl
 • zbiórki pieniężnej pod adresem zrzutka.pl/cx62ur
 • stacjonarnej zbiórki darów w Stołówce Akademickiej „Trójka” w wydzielonej części sali coworkingowej w godzinach 10:00-18:00 (od pn do piątku),
 • miejsca w domu studenckim Helios (po przejściu przez punkt recepcyjny od dnia 25.02 b.r. i uprzednim sprawdzeniu, czy są wolne miejsca w akademiku),
 • zapomogi dla studentów,
 • obniżek opłat za studia na indywidualny wniosek,
 • wnioskowania o IOS i krótko- i długo terminowe urlopy dziekańskie.

Inne dodatkowe działania to:  Talenty UMCS, wsparcie w tłumaczeniach,  wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne, wsparcie medyczne, pomoc w przenoszeniu się studentów z uczelni ukraińskich na polskie, wolontariat studencki, pomoc dzieciom i młodzieży, gromadzenie bazy mieszkań/ofert pracy

Działania koordynuje pełnomocnika Rektora ds. pomocy Ukrainie:

dr Alina Czarnacka i mgr Dariusz Gaweł.

Dodatkowo na każdym wydziale zostały powołane osoby do kontaktu w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Wydział Pedagogiki i Psychologii – Pani mgr Katarzyna Drzewicka Mazur

katarzyna.drzewicka-mazur@mail.umcs.pl

W strukturach UMCS informację udziale również Biuro ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych.

Wszystkie informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie www.ukraina.umcs.pl oraz uruchomiony został specjalny mail ukraina@umcs.pl, obsługiwany w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim oraz polskim.

Zespół ds. pomocy Ukrainie

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  1 marca 2022